หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Market)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ส.ค. 2561 - 9 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 50299

 
e-Market 3 ส.ค. 2561
-
9 ส.ค. 2561
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ส.ค. 2561 - 9 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 50301

 
e-Market 2 ส.ค. 2561
-
9 ส.ค. 2561
#
#
#
#
#
#
#
#
  1  (2 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com