หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58259

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf
 
e-Bidding 14 ส.ค. 2562
-
21 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) จำนวน 134,500 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58266

ประกาศ:  CCF_000028.pdf
 
e-Bidding 14 ส.ค. 2562
-
14 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58110

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Raltegravir 09082562.pdf
 
e-Bidding 9 ส.ค. 2562
-
19 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี(HIV) ด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58095

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อฯ.pdf
 
e-Bidding 8 ส.ค. 2562
-
16 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Insulin aspart ๓๐ iu/๑ ml+insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ ml suspension for injection in pre-filled pen, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๐๑๙๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57475

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Insulin aspart 09072562.pdf
 
e-Bidding 9 ก.ค. 2562
-
18 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Pitavastatin calcium ๒ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๑๖๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57478

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Pitavastatin 09072562.pdf
 
e-Bidding 9 ก.ค. 2562
-
18 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Lansoprazole ๓๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๑๐๑๒๑๔๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57479

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Lansoplazole 09072562.pdf
 
e-Bidding 9 ก.ค. 2562
-
18 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี(HIV) ด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57331

ประกาศ:  201907041636.pdf
 
e-Bidding 4 ก.ค. 2562
-
12 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MRR) จำนวน 134,500 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :28 มิ.ย. 2562 - 19 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57239

ประกาศ:  img 576.pdf
 
e-Bidding 28 มิ.ย. 2562
-
19 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Cefminox ๑๐๐๐ mg powder for solution for injection,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๙๓๕๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :27 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57209

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Cefminox 27062562.pdf
 
e-Bidding 27 มิ.ย. 2562
-
4 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (680 รายการ) 1/68 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com