หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงานของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ย. 2563 - 18 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64272

ประกาศ:  CCF_000473.pdf
 
e-Bidding 18 ก.ย. 2563
-
18 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจโครงการมาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2563 (Thailand Malaria Survey 2020) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64234

ประกาศ:  CCF_000472.pdf
 
e-Bidding 17 ก.ย. 2563
-
17 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ระบบ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64258

ประกาศ:  ประกาศร่างจัดซื้อโปรแกรมคอมฯ.pdf
 
e-Bidding 17 ก.ย. 2563
-
22 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ :2564
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 22 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64312

ประกาศ:  ประกาศ+ เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
 
e-Bidding 17 ก.ย. 2563
-
23 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ :2564
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 22 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64313

ประกาศ:  ประกาศ+ เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
 
e-Bidding 17 ก.ย. 2563
-
23 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.ย. 2563 - 21 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64219

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ.pdf
 
e-Bidding 16 ก.ย. 2563
-
21 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ :2564
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64132

ประกาศ:  ประกาศ.pdf
 
e-Bidding 11 ก.ย. 2563
-
16 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ :2564
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64164

ประกาศ:  scan0137.pdf
 
e-Bidding 11 ก.ย. 2563
-
16 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 1-11) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ก.ย. 2563 - 3 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64044

 
e-Bidding 3 ก.ย. 2563
-
3 ก.ย. 2563
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ก.ย. 2563 - 3 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64046

ประกาศ:  CCF_000458.pdf
 
e-Bidding 3 ก.ย. 2563
-
3 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (901 รายการ) 1/91 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com