หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 426.pdf
 
e-Bidding 17 ม.ค. 2562
-
17 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 429.pdf
 
e-Bidding 17 ม.ค. 2562
-
17 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน + เอกสารฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน.pdf
 
e-Bidding 14 ม.ค. 2562
-
24 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสั่งการนอกพื้นที่เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  20190114164542.pdf
 
e-Bidding 14 ม.ค. 2562
-
14 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ธ.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 393.pdf
 
e-Bidding 13 ม.ค. 2562
-
13 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 422.pdf
 
e-Bidding 11 ม.ค. 2562
-
11 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศ+เอกสารประกวดราคา ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf
 
e-Bidding 11 ม.ค. 2562
-
18 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 421.pdf
 
e-Bidding 10 ม.ค. 2562
-
10 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 421.pdf
 
e-Bidding 10 ม.ค. 2562
-
10 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ (ครั้งที่2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ม.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 418.pdf
 
e-Bidding 9 ม.ค. 2562
-
29 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (625 รายการ) 1/63 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.203.245.76
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com