หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ(3 สายพันธุ์) จำนวน 100,000 โด๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ธ.ค. 2562 - 4 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60339

ประกาศ:  CCF_000032.pdf
 
e-Bidding 4 ธ.ค. 2562
-
4 ธ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :29 พ.ย. 2562 - 6 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60247

ประกาศ:  bid29112562.pdf
 
e-Bidding 29 พ.ย. 2562
-
6 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60135

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (MGIT).pdf
 
e-Bidding 20 พ.ย. 2562
-
28 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60136

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (MGIT).pdf
 
e-Bidding 20 พ.ย. 2562
-
28 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :19 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60126

ประกาศ:  CCF_000019.pdf
 
e-Bidding 19 พ.ย. 2562
-
19 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60104

ประกาศ:  CCF_000018.pdf
 
e-Bidding 18 พ.ย. 2562
-
18 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60105

ประกาศ:  CCF_000018.pdf
 
e-Bidding 18 พ.ย. 2562
-
18 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2563 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :14 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60091

ประกาศ:  Bidไข้เลือดออก14112562.pdf
 
e-Bidding 14 พ.ย. 2562
-
22 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เสี่ยง ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :14 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60092

ประกาศ:  Bidมาลาเรีย14112562.pdf
 
e-Bidding 14 พ.ย. 2562
-
21 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :13 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60083

ประกาศ:  ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ (HIV) 4,307,200 บาท.compressed.pdf
 
e-Bidding 13 พ.ย. 2562
-
20 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (723 รายการ) 1/73 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.234.214.113
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com