หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61610

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ.pdf
 
e-Bidding 25 ก.พ. 2563
-
3 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61611

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ.pdf
 
e-Bidding 25 ก.พ. 2563
-
3 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ก.พ. 2563 - 4 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61616

ประกาศ:  Scan2563-02-25_155033.pdf
 
e-Bidding 25 ก.พ. 2563
-
4 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ก.พ. 2563 - 4 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61617

ประกาศ:  Scan2563-02-25_155033.pdf
 
e-Bidding 25 ก.พ. 2563
-
4 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.พ. 2563 - 6 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61599

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน + เอกสารประกวดราคา.pdf
 
e-Bidding 24 ก.พ. 2563
-
6 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.พ. 2563 - 6 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61600

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน + เอกสารประกวดราคา.pdf
 
e-Bidding 24 ก.พ. 2563
-
6 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์สร้างแบบสอบและรายงานวิเคราะห์ Business intelligence (BI) จํานวน ๒๕ ลิขสิทธิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.พ. 2563 - 3 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61603

ประกาศ:  ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์สร้างแบบสอบและรายงานวิเคราะห์ Business intelligence (BI) จํานวน ๒๕ ลิขสิทธิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
 
e-Bidding 24 ก.พ. 2563
-
3 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์กรมควบคุมโรค จำนวน 3 รายการ (จำนวน 77 คัน) ระยะเวลา 60 เดือน( ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568) โดยวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ก.พ. 2563 - 23 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61594

ประกาศ:  CCF_000157.pdf
 
e-Bidding 21 ก.พ. 2563
-
23 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ก.พ. 2563 - 3 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61595

ประกาศ:  ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
 
e-Bidding 21 ก.พ. 2563
-
3 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม(Realtime PCR)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ก.พ. 2563 - 3 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61596

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา(เครื่อง Realtime PCR).pdf
 
e-Bidding 21 ก.พ. 2563
-
3 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (793 รายการ) 1/80 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com