หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในหน่วยงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59706

ประกาศ:  ประกาศราคาจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาด.pdf
 
e-Bidding 10 ต.ค. 2562
-
15 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59710

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Raltegravir 10102562.pdf
 
e-Bidding 10 ต.ค. 2562
-
18 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ต.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59601

ประกาศ:  Ma 63 itcddc.pdf
 
e-Bidding 4 ต.ค. 2562
-
11 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :30 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59473

ประกาศ:  CCF_000081.pdf
 
e-Bidding 30 ก.ย. 2562
-
30 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 1-11) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :30 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59477

ประกาศ:  CCF_000084.pdf
 
e-Bidding 30 ก.ย. 2562
-
30 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563(ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :30 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59478

ประกาศ:  CCF_000083.pdf
 
e-Bidding 30 ก.ย. 2562
-
30 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.ย. 2562 - 19 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59207

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ .pdf
 
e-Bidding 19 ก.ย. 2562
-
19 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59095

ประกาศ:  CCF_000068.pdf
 
e-Bidding 18 ก.ย. 2562
-
18 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ย. 2562 - 26 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59131

ประกาศ:  CCF_000069.pdf
 
e-Bidding 18 ก.ย. 2562
-
26 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59071

ประกาศ:  การประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf
 
e-Bidding 17 ก.ย. 2562
-
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (702 รายการ) 1/71 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.208.159.25
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com