หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสถาบันบำราศนราดูร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ก.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63229

ประกาศ:  CCF_000323.pdf
 
e-Bidding 10 ก.ค. 2563
-
10 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63215

ประกาศ:  น้ำยาตรวจ128เทสต์ 640,000บาท.pdf
 
e-Bidding 9 ก.ค. 2563
-
16 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4(Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 4,000 เทสต์ (1,008,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63180

ประกาศ:  ซื้อน้ำยาCD4 1,008,000 บาท.pdf
 
e-Bidding 2 ก.ค. 2563
-
13 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :26 มิ.ย. 2563 - 26 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63133

ประกาศ:  Scan2563-06-26_121003.pdf
 
e-Bidding 26 มิ.ย. 2563
-
26 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :26 มิ.ย. 2563 - 26 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63134

 
e-Bidding 26 มิ.ย. 2563
-
26 มิ.ย. 2563
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :26 มิ.ย. 2563 - 26 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63135

ประกาศ:  Scan2563-06-26_121003.pdf
 
e-Bidding 26 มิ.ย. 2563
-
26 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสถาบันราชประชาสมาสัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :25 มิ.ย. 2563 - 7 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63114

ประกาศ:  CCF_000315.pdf
 
e-Bidding 25 มิ.ย. 2563
-
7 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63107

ประกาศ:  CCF_000313.pdf
 
e-Bidding 24 มิ.ย. 2563
-
24 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนาสู่ DDC 4.0 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีปร

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :23 มิ.ย. 2563 - 23 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63101

ประกาศ:  CCF_000311.pdf
 
e-Bidding 23 มิ.ย. 2563
-
23 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางรังสีวิทยา (PACS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :22 มิ.ย. 2563 - 29 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63064

ประกาศ:  CCF_000307.pdf
 
e-Bidding 22 มิ.ย. 2563
-
29 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (870 รายการ) 1/87 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com