หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ส.ค. 2561 - 27 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ชีวนิรภัย.pdf
 
e-Bidding 17 ส.ค. 2561
-
27 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการซื้อเครื่องมือผ่าตัดวุ้นตาและลูกตาส่วนหลัง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ผลการจัดซื้อ.pdf
 
e-Bidding 17 ส.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 205.pdf
 
e-Bidding 17 ส.ค. 2561
-
3 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน 4,000 เทสต์ (1,008,000)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4.pdf
 
e-Bidding 16 ส.ค. 2561
-
24 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  15082561.pdf
 
e-Bidding 15 ส.ค. 2561
-
23 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาระบบกล้องวงจรปิด.pdf
 
e-Bidding 14 ส.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  com.pdf
 
e-Bidding 9 ส.ค. 2561
-
20 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  car.pdf
 
e-Bidding 9 ส.ค. 2561
-
20 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อรถพยาบาล จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ยกเลิกรถพยาบาล.pdf
 
e-Bidding 9 ส.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อรถพยาบาล จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ยกเลิกรถพยาบาล.pdf
 
e-Bidding 9 ส.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (415 รายการ) 1/42 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com