หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9. ประกาศผู้ชนะ (ขึ้นเว็บหน่วยงาาน).pdf
 
e-Bidding 22 ต.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ต.ค. 2561 - 29 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อคอม2562 resize.pdf
 
e-Bidding 19 ต.ค. 2561
-
29 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ต.ค. 2561 - 29 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศโพล62.pdf
 
e-Bidding 18 ต.ค. 2561
-
29 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคา.pdf
 
e-Bidding 18 ต.ค. 2561
-
26 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศจ้างเหมาบริการซักผ้า.pdf
 
e-Bidding 17 ต.ค. 2561
-
25 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Eoc Data Center)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF17102561.pdf
 
e-Bidding 17 ต.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูล่าร์ สำหรับ EOC จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ต.ค. 2561 - 29 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  IMG_20181017_001.pdf
 
e-Bidding 17 ต.ค. 2561
-
29 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการซื้อระบบเครือข่ายภายในสถาบัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ016.pdf
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  16 10 2561 1.pdf
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2561
-
26 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  16 10 2561 2.pdf
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2561
-
26 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (538 รายการ) 1/54 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com