หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศประกวดราคาซื้อ Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :4 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55904

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Sitagliptin 04042562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Sitagliptin 100 mg.21052562.pdf
 
e-Bidding 4 เม.ย. 2562
-
17 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :26 มี.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55722

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Ezetimibe 26032562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Ezetimibe 21052562.pdf
 
e-Bidding 26 มี.ค. 2562
-
2 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :7 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55494

ประกาศ:  ประกาศจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562.pdf
สรุปผล :  ประกาศยกเลิก.pdf
 
e-Bidding 7 มี.ค. 2562
-
14 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :7 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55495

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้ัอ07032562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
 
e-Bidding 7 มี.ค. 2562
-
15 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ก.พ. 2562 - 7 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55365

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน ABV+LMV.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ ABV+LMV 26042562.pdf
 
e-Bidding 28 ก.พ. 2562
-
7 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ม.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54474

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน + เอกสารประกวดราคา (เผยแพร่บนเว็บไซต์).pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (เผยแพร่ website).pdf
 
e-Bidding 28 ม.ค. 2562
-
4 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54350

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Ursodeoxycholic.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Ursolin 17042562.pdf
 
e-Bidding 25 ม.ค. 2562
-
1 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ม.ค. 2562 - 5 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54349

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อ24012562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะbidding21022562.pdf
 
e-Bidding 24 ม.ค. 2562
-
6 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซักโลกใต้

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ม.ค. 2562 - 11 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54435

ประกาศ:  62_213.pdf
สรุปผล :  62_243.1.pdf
 
e-Bidding 24 ม.ค. 2562
-
11 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53799

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน + เอกสารฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (เผยแพร่ เว็บไซต์).pdf
 
e-Bidding 14 ม.ค. 2562
-
24 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (428 รายการ) 1/43 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com