หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการการ(527,600)

ปีงบประมาณ :527,600
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ต.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ.pdf
 
e-Bidding 19 ต.ค. 2561
-
24 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ(1,250,000)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ต.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ.pdf
 
e-Bidding 18 ต.ค. 2561
-
24 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน.pdf
สรุปผล :  9. ประกาศผู้ชนะ (ขึ้นเว็บหน่วยงาาน).pdf
 
e-Bidding 9 ต.ค. 2561
-
17 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :1 ต.ค. 2561 - 1 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
 
e-Bidding 1 ต.ค. 2561
-
1 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 รายการ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ก.ย. 2561 - 5 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  compressed_918074233.pdf
สรุปผล :  PDF_merged (20).pdf
 
e-Bidding 28 ก.ย. 2561
-
5 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ(527,600)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ย. 2561 - 1 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ.pdf
 
e-Bidding 24 ก.ย. 2561
-
1 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
(สคร.5 ราชบุรี) ประกาฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศ พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์.compressed.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
e-Bidding 18 ก.ย. 2561
-
26 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของ สคร. 7 ขอนแก่น(776,688)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ส.ค. 2561 - 5 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ทำความสะอาดปี 62_0001.pdf
สรุปผล :  ทำความสะอาดปี 62_0001.pdf
 
e-Bidding 17 ก.ย. 2561
-
17 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  28.ประกาศผู้ชนะ.PDF
สรุปผล :  23.รายงานผลการพิจารณา.PDF
 
e-Bidding 13 ก.ย. 2561
-
13 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผล :  CCF13092561_0003.pdf
 
e-Bidding 13 ก.ย. 2561
-
13 ก.ย. 2561
  1  2  3  4  5  6  (378 รายการ) 1/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com