หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ซื้อเคมีภัณฑ์ในการเตรียมความพร้อม เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อนำโดยแมลง ในพื้นที่ ๗ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สารเคมี Zetacypermethrin สูตรผสม ขนาด ๑ ลิตรต่อขวด

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาZetacypermethrin.pdf
สรุปผล :  ประกาศผลผู้ชนะ.pdf
 
e-Bidding 24 ก.ค. 2561
-
2 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อSitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :29 มิ.ย. 2561 - 6 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Sitagliptin 100 mg.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Sitagliptin.pdf
 
e-Bidding 29 มิ.ย. 2561
-
6 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :28 มิ.ย. 2561 - 10 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  NCDForum2018.pdf
สรุปผล :  ชนะประกวดNCDForum61.pdf
 
e-Bidding 28 มิ.ย. 2561
-
10 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ รุ่น Mobile Knee(New Wave) ผลิตภัณฑ์ของ Groupe Lepine ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 59 ชุด งวดที่ 1 จำนวน 41 ชุด

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
e-Bidding 22 มิ.ย. 2561
-
22 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบไอที (IT) พื้นฐานอาคาร ๙ ชั้น พร้อมติดตั้ง ของสถาบันราชประชาสมาสัย จำนวน ๑ ระบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 มิ.ย. 2561 - 5 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 159.pdf
สรุปผล :  img 184.pdf
 
e-Bidding 19 มิ.ย. 2561
-
5 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV - 1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 152.pdf
สรุปผล :  20180716195049.pdf
 
e-Bidding 12 มิ.ย. 2561
-
27 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 103 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :11 มิ.ย. 2561 - 19 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  30042561_2.pdf
สรุปผล :  img 172.pdf
 
e-Bidding 11 มิ.ย. 2561
-
19 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :5 มิ.ย. 2561 - 5 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
e-Bidding 5 มิ.ย. 2561
-
5 มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ประจำงวดที่ 2)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
e-Bidding 16 พ.ค. 2561
-
16 พ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยาและหลอดเก็บตัวอย่างเลือด ไม่ผสมสารป้องกันเลือดแข็งตัว จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ ๒)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :15 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  61-117.pdf
สรุปผล :  61-126.pdf
 
e-Bidding 15 พ.ค. 2561
-
31 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (330 รายการ) 1/33 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com