หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60137

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (MGIT).pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา MGIT.pdf
 
e-Bidding 20 พ.ย. 2562
-
28 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ HIV

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :13 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60084

ประกาศ:  ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ (HIV) 4,307,200 บาท.compressed.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา HIV.pdf
 
e-Bidding 13 พ.ย. 2562
-
20 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :1 พ.ย. 2562 - 8 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59975

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) 2 รายการ PCR.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 3,382,500 บาท PCR.pdf
 
e-Bidding 1 พ.ย. 2562
-
8 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :1 พ.ย. 2562 - 8 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59976

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) 2 รายการ PCR.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 3,382,500 บาท PCR.pdf
 
e-Bidding 1 พ.ย. 2562
-
8 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :5 พ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59892

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 810,000 บาท.pdf
 
e-Bidding 25 ต.ค. 2562
-
4 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :5 พ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59893

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 810,000 บาท.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
e-Bidding 25 ต.ค. 2562
-
4 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59730

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน ABV+LMV 16102562.pdf
สรุปผล :  ABV+LMV 29112562.pdf
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2562
-
24 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59731

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Atazanavir 300 16102562.pdf
สรุปผล :  Atazanavir 300 29112562.pdf
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2562
-
24 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59732

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Atazanavir 200 16102562.pdf
สรุปผล :  Atazanavir 200 29112562.pdf
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2562
-
24 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59726

ประกาศ:  ประกาศเชืญชวน Fluticasone 10102562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Fluticasone 06112562.pdf
 
e-Bidding 15 ต.ค. 2562
-
22 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (463 รายการ) 1/47 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.234.214.113
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com