หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 มี.ค. 2563 - 17 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61773

ประกาศ:  Binder1.pdf
สรุปผล :  MX-M314NV_20200402_180153.pdf
 
e-Bidding 10 มี.ค. 2563
-
17 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :3 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61673

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Etravirine 03032563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Etravirine 09042563.pdf
 
e-Bidding 3 มี.ค. 2563
-
10 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :2 มี.ค. 2563 - 9 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61669

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Empagliflozin 02032563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Empagliflozin 10042563.pdf
 
e-Bidding 2 มี.ค. 2563
-
9 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ ml solution for injection,๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ก.พ. 2563 - 6 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61639

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Epoetin beta 28022563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Epoetin beta 5000 iu 14052563.pdf
 
e-Bidding 28 ก.พ. 2563
-
6 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :27 ก.พ. 2563 - 5 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61631

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Ursodeoxycholic 27022563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Ursodeoxycholic 17042563.pdf
 
e-Bidding 27 ก.พ. 2563
-
5 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61561

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Sitagliptin 19022563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Sitagliptin 17042563.pdf
 
e-Bidding 19 ก.พ. 2563
-
26 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4(Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 6,000 เทสต์ (1,512,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61571

ประกาศ:  น้ำยา6000เทสต์ 1,512,000.-บาท.pdf
สรุปผล :  น้ำยา6000เทสต์ 1,512,000.-บาท.pdf
 
e-Bidding 19 ก.พ. 2563
-
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61503

ประกาศ:  img01475.pdf
 
e-Bidding 17 ก.พ. 2563
-
24 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (724,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61443

ประกาศ:  ซื้อรถ+หลังคา 724,000.-บาท.pdf
สรุปผล :  ซื้อรถ+หลังคา 724,000.-บาท.pdf
 
e-Bidding 12 ก.พ. 2563
-
12 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง (499,700.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61444

ประกาศ:  แอร์17เครื่อง499,700.-บาท.pdf
สรุปผล :  แอร์17เครื่อง499,700.-บาท.pdf
 
e-Bidding 12 ก.พ. 2563
-
12 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (503 รายการ) 1/51 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com