หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (724,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61443

ประกาศ:  ซื้อรถ+หลังคา 724,000.-บาท.pdf
สรุปผล :  ซื้อรถ+หลังคา 724,000.-บาท.pdf
 
e-Bidding 12 ก.พ. 2563
-
12 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง (499,700.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61444

ประกาศ:  แอร์17เครื่อง499,700.-บาท.pdf
สรุปผล :  แอร์17เครื่อง499,700.-บาท.pdf
 
e-Bidding 12 ก.พ. 2563
-
12 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :31 ม.ค. 2563 - 7 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61308

ประกาศ:  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร.pdf
สรุปผล :  ครุภัณฑ์การเกษตร.pdf
 
e-Bidding 31 ม.ค. 2563
-
7 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :31 ม.ค. 2563 - 7 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61310

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ 1 รายการ.pdf
 
e-Bidding 31 ม.ค. 2563
-
7 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61059

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Liraglutide 21012563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Liraglutide 21022563.pdf
 
e-Bidding 21 ม.ค. 2563
-
28 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 72 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60542

ประกาศ:  PDF.pdf
สรุปผล :  2020-01-24_11-02-37_winscan_to_pdf.pdf
 
e-Bidding 24 ธ.ค. 2562
-
3 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฎิบัติการสำหรับระบบคลาวด์ จำนวน ๒ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60444

ประกาศ:  20191217.pdf
สรุปผล :  win.pdf
 
e-Bidding 17 ธ.ค. 2562
-
24 ธ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60137

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (MGIT).pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา MGIT.pdf
 
e-Bidding 20 พ.ย. 2562
-
28 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2563 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :14 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60091

ประกาศ:  Bidไข้เลือดออก14112562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะไข้เลือดออก271262.pdf
 
e-Bidding 14 พ.ย. 2562
-
22 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เสี่ยง ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :14 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60092

ประกาศ:  Bidมาลาเรีย14112562.pdf
สรุปผล :  มาลาเรีย.pdf
 
e-Bidding 14 พ.ย. 2562
-
21 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (475 รายการ) 1/48 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com