หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ม.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54474

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน + เอกสารประกวดราคา (เผยแพร่บนเว็บไซต์).pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (เผยแพร่ website).pdf
 
e-Bidding 28 ม.ค. 2562
-
4 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53799

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน + เอกสารฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (เผยแพร่ เว็บไซต์).pdf
 
e-Bidding 14 ม.ค. 2562
-
24 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53714

ประกาศ:  ประกาศ+เอกสารประกวดราคา ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf
 
e-Bidding 11 ม.ค. 2562
-
18 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กรมควบคุมโรค แบบ micro web system จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ธ.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53208

ประกาศ:  IMG_20181228_0001_NEW.pdf
สรุปผล :  IMG_20181228_0001_NEW.pdf
 
e-Bidding 28 ธ.ค. 2561
-
10 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ธ.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53117

ประกาศ:  5.3 ประกาศเชิญชวน เผยแพร่ในเว็บไซต์.pdf
สรุปผล :  10.5 ประกาศผู้ชนะ (เผยแพร่เว็บไซต์).pdf
 
e-Bidding 26 ธ.ค. 2561
-
8 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อEzetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53030

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Ezetimibe.pdf
สรุปผล :  ยกเลิกประกาศ Ezetimibe.pdf
 
e-Bidding 21 ธ.ค. 2561
-
2 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อMometasone furoate ๕๐ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๔๐ actuation bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๕๘๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53031

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Mometasone.pdf
สรุปผล :  ยกเลิกประกาศ Mometasone.pdf
 
e-Bidding 21 ธ.ค. 2561
-
2 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,939,500.-บาท

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53040

ประกาศ:  ประกาศซื้อวัสดวิทย์2รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศซื้อวัสดวิทย์2รายการ.pdf
 
e-Bidding 21 ธ.ค. 2561
-
21 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสื่อวิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53968

ประกาศ:  62-09.pdf
สรุปผล :  62-9.pdf
 
e-Bidding 21 ธ.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2652
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52969

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวนสารเคมี 3 รายการ.pdf
สรุปผล :  store_308.pdf
 
e-Bidding 19 ธ.ค. 2561
-
1 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (418 รายการ) 1/42 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.212.206.217
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com