หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2652
ระยะเวลารับเอกสาร :9 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  MX-M314NV_20181109_192415.pdf
สรุปผล :  MX-M314NV_20181215_104434.pdf
 
e-Bidding 9 พ.ย. 2561
-
16 พ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :30 ต.ค. 2561 - 6 พ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน แบบ ราคากลาง.pdf
สรุปผล :  MX-M314NV_20181129_110817.pdf
 
e-Bidding 30 ต.ค. 2561
-
30 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 32 รายการ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
e-Bidding 22 ต.ค. 2561
-
22 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการการ(527,600.-บาท)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ต.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ.pdf
 
e-Bidding 19 ต.ค. 2561
-
24 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ(1,250,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ต.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ.pdf
 
e-Bidding 18 ต.ค. 2561
-
24 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบการเข้ารหัสระบบฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  IMG_20181016_0001_NEW.pdf
สรุปผล :  IMG_20181031.pdf
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2561
-
26 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน.pdf
สรุปผล :  9. ประกาศผู้ชนะ (ขึ้นเว็บหน่วยงาาน).pdf
 
e-Bidding 9 ต.ค. 2561
-
17 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาไข้เลือดออก.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะไข้เลือดออก.pdf
 
e-Bidding 8 ต.ค. 2561
-
17 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคามาลาเรีย.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะมาลาเรีย.pdf
 
e-Bidding 8 ต.ค. 2561
-
16 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Pregabalin ๗๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๖๔๖๑๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Pregabalin.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Pregabalin 01112561.pdf
 
e-Bidding 4 ต.ค. 2561
-
11 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (390 รายการ) 1/39 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com