หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ก.ย. 2563 - 11 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64025

ประกาศ:  img05605.pdf
สรุปผล :  img07867.pdf
 
e-Bidding 2 ก.ย. 2563
-
11 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท) สัญญาที่ 11/2563 ปรับแผนเงินบำรุง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63559

ประกาศ:  น้ำยา 128 เทสต์ 640,000 บาท.pdf
สรุปผล :  น้ำยา 128 เทสต์ 640,000 บาท.pdf
 
e-Bidding 10 ส.ค. 2563
-
11 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๑๔๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2563 - 11 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63535

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Ertapenem 06082563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Ertapenem 08092563.pdf
 
e-Bidding 6 ส.ค. 2563
-
11 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 4,000 เทสต์ (1,008,000.-บาท) สัญญาที่ 10/2563 ปรับแผนเงินบำรุง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63515

ประกาศ:  ผู้ชนะซื้อน้ำยาCD4 1,008,000 บาท.pdf
สรุปผล :  ผู้ชนะซื้อน้ำยาCD4 1,008,000 บาท.pdf
 
e-Bidding 4 ส.ค. 2563
-
7 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๕๙๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :30 ก.ค. 2563 - 4 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63447

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Lansoprazole 30072563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Lansoprazole 24082563.pdf
 
e-Bidding 30 ก.ค. 2563
-
4 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ซื้อรถยนต์ 1,300 ซีซี จำนวน 1 คัน

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 มิ.ย. 2563 - 21 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63351

 
e-Bidding 21 ก.ค. 2563
-
21 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.ค. 2563 - 23 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63312

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอช.pdf
สรุปผล :  น้ำยา 128 เทสต์ 640,000 บาท.pdf
 
e-Bidding 16 ก.ค. 2563
-
23 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๓๕๔๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :25 พ.ค. 2563 - 1 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62604

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Etoricoxib 90 mg..pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Etoricoxib 90 31072563.pdf
 
e-Bidding 25 พ.ค. 2563
-
1 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 มี.ค. 2563 - 17 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61773

ประกาศ:  Binder1.pdf
สรุปผล :  MX-M314NV_20200402_180153.pdf
 
e-Bidding 10 มี.ค. 2563
-
17 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :3 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61673

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Etravirine 03032563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Etravirine 09042563.pdf
 
e-Bidding 3 มี.ค. 2563
-
10 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (513 รายการ) 1/52 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com