หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
สคร 5 ราชบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.ย. 2562 - 23 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58994

ประกาศ:  ประกาศ + เอกสารประกวด+ ราคากลางคุณลักษณะ.compressed.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
 
e-Bidding 16 ก.ย. 2562
-
25 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลด
สคร 5 ราชบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.ย. 2562 - 16 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58995

ประกาศ:  ประกาศรักษาความปลอดภัย + เอกสารประกวด+ ราคากลางคุณลักษณะ.compressed.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
 
e-Bidding 16 ก.ย. 2562
-
26 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58955

ประกาศ:  รวมประกาศและราคากลาง.pdf
สรุปผล :  111.pdf
 
e-Bidding 11 ก.ย. 2562
-
18 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลด
จ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58847

ประกาศ:  img06792.pdf
สรุปผล :  B18092562.pdf
 
e-Bidding 4 ก.ย. 2562
-
11 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58259

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์ 6 รายการ (เผยแพร่ website).pdf
 
e-Bidding 14 ส.ค. 2562
-
21 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58110

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Raltegravir 09082562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Raltegravir 09092562.pdf
 
e-Bidding 9 ส.ค. 2562
-
19 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ก.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57726

ประกาศ:  ebiddingdatacenter260762.pdf
สรุปผล :  win20190808.pdf
 
e-Bidding 26 ก.ค. 2562
-
5 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ก.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57690

ประกาศ:  BidB25072562.pdf
สรุปผล :  bid15082562.pdf
 
e-Bidding 25 ก.ค. 2562
-
5 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57600

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน ABV+LMV 19072562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ ABV+LMV 14082562.pdf
 
e-Bidding 19 ก.ค. 2562
-
26 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๓๙๖๔๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57563

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Sitafloxacin 15072562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Sitafloxacin 14082562.pdf
 
e-Bidding 15 ก.ค. 2562
-
24 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (450 รายการ) 1/45 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.208.159.25
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com