หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ก.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57726

ประกาศ:  ebiddingdatacenter260762.pdf
สรุปผล :  win20190808.pdf
 
e-Bidding 26 ก.ค. 2562
-
5 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ก.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57690

ประกาศ:  BidB25072562.pdf
สรุปผล :  bid15082562.pdf
 
e-Bidding 25 ก.ค. 2562
-
5 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57600

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน ABV+LMV 19072562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ ABV+LMV 14082562.pdf
 
e-Bidding 19 ก.ค. 2562
-
26 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๓๙๖๔๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57563

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Sitafloxacin 15072562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Sitafloxacin 14082562.pdf
 
e-Bidding 15 ก.ค. 2562
-
24 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Efavirenz ๖๐๐ mg. + Emtricitabine ๒๐๐ mg. + Tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg.film-coated tablet,๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๖๕๐๘๐)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57564

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน EFV+EMT+TDF 15072562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Efv+Emt+Tdf 14082562.pdf
 
e-Bidding 15 ก.ค. 2562
-
24 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ทดสอบลงข้อมูล

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :28 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57236

ประกาศ:  08 นครราชสีมา.pdf
สรุปผล :  08 นครราชสีมา.pdf
 
e-Bidding 28 มิ.ย. 2562
-
28 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56564

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf
สรุปผล :  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (เผยแพร่เว็บไซต์).pdf
 
e-Bidding 13 พ.ค. 2562
-
21 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :30 เม.ย. 2562 - 8 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56358

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Denosumab 30042562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Denosumab.pdf
 
e-Bidding 30 เม.ย. 2562
-
8 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Darunavir ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๘๘๘๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :29 เม.ย. 2562 - 7 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56325

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Darunavir 29042562.pdf
สรุปผล :  Darunavir 600 29052562.pdf
 
e-Bidding 29 เม.ย. 2562
-
7 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :29 เม.ย. 2562 - 7 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56326

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Empagliflozin 29042562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Empagliflozin.pdf
 
e-Bidding 29 เม.ย. 2562
-
7 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (439 รายการ) 1/44 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com