หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 มิ.ย. 2561 - 18 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF18062561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2561
-
18 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 (80 แกรม) จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :15 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 156.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2561
-
15 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ (ติดตั้งเครื่องไฟรั่ว)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :15 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF18062561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2561
-
15 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไส้กรองพร้อมหลอดไวโอเล็ทของเครื่องกรองน้ำ e-Spring หมายเลขครุภัณฑ์ 0403-015-009 จำนวน 1 ชุด โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 157.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2561
-
14 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :14 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF15062561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2561
-
14 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ผลการจัดซื้อ.pdf
 
e-Bidding 13 มิ.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :13 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF13062561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2561
-
13 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :13 มิ.ย. 2561 - 25 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศรถพยาบาล.pdf
 
e-Bidding 13 มิ.ย. 2561
-
25 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV - 1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 152.pdf
 
e-Bidding 12 มิ.ย. 2561
-
27 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV - 1 Genotyping kit) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 152.pdf
 
e-Bidding 12 มิ.ย. 2561
-
27 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (3,016 รายการ) 1/302 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.144.16.135
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com