หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  upload20-10-2560.pdf
 
e-Bidding 20 ต.ค. 2560
-
31 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ร่าง ประกวดราคาซื้อซีต้าไซเปอร์มิทรินสูตรผสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  20 10 2560 1.pdf
 
e-Bidding 20 ต.ค. 2560
-
21 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ร่าง ประกวดราคาซื้อสารเคมีเดลต้ามิทริน 0.5% EC สูตรผสม

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  20 10 2560 2.pdf
 
e-Bidding 20 ต.ค. 2560
-
28 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ร่าง ประุกวดราคาซื้อยาทากันยุง DEET ชนิดบรรจุซอง ขนาน 8 มิลลิลิตร จำนวน 224,532 ซอง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  20 10 2560 3.pdf
 
e-Bidding 20 ต.ค. 2560
-
28 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ร่าง ประกวดราคาซื้อทรายทีมีฟอส 1% SG ชนิดเคลือบเม็ดทราย

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  20 10 2560 4.pdf
 
e-Bidding 20 ต.ค. 2560
-
28 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด
(สคร 5 ราชบุรี) ประกาศเชิญชวน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณากำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวนกำหนดราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 10 รายการ.pdf
 
e-Bidding 19 ต.ค. 2560
-
25 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด
(สคร 5 ราชบุรี) ประกาศเชิญชวน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณากำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวนกำหนดราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 10 รายการ.pdf
 
e-Bidding 19 ต.ค. 2560
-
25 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับเปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายระบบ Sever call center และตู้สาขาโทรศัพท์ระบบเรื่องร้องเรียน (0 2590 3342)โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 963.pdf
 
e-Bidding 19 ต.ค. 2560
-
31 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด
(สคร.5 ราชบุรี) ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณาทบทวนคุณลักษณะเฉพาะฯ ของสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน ทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ สารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ.pdf
 
e-Bidding 19 ต.ค. 2560
-
23 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ระกาศประกวดราคาจ้า่งเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ สคร.7 จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ทำความสะอาด.pdf
 
สอบราคา 18 ต.ค. 2560
-
18 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (2,272 รายการ) 1/228 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.79.128
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com