หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 24 มี.ค. 2560
-
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 16 เครื่อง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
สอบราคา 23 มี.ค. 2560
-
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV-1 Genotyping kit) โดยวิธีประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :22 มี.ค. 2560 - 29 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน.pdf
 
e-Bidding 22 มี.ค. 2560
-
29 มี.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ผลสอบราคาจ้างเหมาขนส่งมุ้งคลุมเปลชุบสารเคมี (LLIHN)

ปีงบประมาณ :-
ระยะเวลารับเอกสาร :22 มี.ค. 2560 - 22 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  22 3 2560.pdf
 
สอบราคา 22 มี.ค. 2560
-
30 เม.ย. 2560
ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 5 รายการ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะวัสดถวิทยาศาตร์ 5 รายการ.pdf
 
ตกลงราคา 22 มี.ค. 2560
-
22 มี.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดทดสอบการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ เอ็นเอสวัน แอนติเจน (NS1Ag) จำนวน 2,500 เทสต์

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :21 มี.ค. 2560 - 21 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
สอบราคา 21 มี.ค. 2560
-
21 มี.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียวPattern Scan Laser

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :21 มี.ค. 2560 - 21 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.PDF
 
e-Bidding 21 มี.ค. 2560
-
21 มี.ค. 2560
ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี 2560

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :20 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ความดันโลก60.pdf
 
สอบราคา 20 มี.ค. 2560
-
30 มี.ค. 2560
ดาวน์โหลด
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 32 รายการ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :20 มี.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  สอบราคา 2-60 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 32 รายการ 1,100,000 บาท.pdf
 
สอบราคา 20 มี.ค. 2560
-
31 มี.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนพร้อมค่าน้ำมัน (407/60)

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :20 มี.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 20 มี.ค. 2560
-
20 มี.ค. 2560
  1  2  3  4  5  6  (1,957 รายการ) 1/196 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.211.238.44
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com