หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
สอบราคาซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :28 มิ.ย. 2560 - 13 ก.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  28 06 2560.pdf
 
สอบราคา 28 มิ.ย. 2560
-
14 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผล.pdf
 
e-Bidding 28 มิ.ย. 2560
-
28 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาอเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนพร้อมระบบศูนย์กลาง (Central Monitor) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :28 มิ.ย. 2560 - 5 ก.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 814.pdf
 
e-Bidding 28 มิ.ย. 2560
-
5 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อยา Celecoxib ๒๐๐ mg capsule,hard,๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๘๑๗๑๒)

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :27 มิ.ย. 2560 - 21 ก.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศสอบราคาซื้อยา Celecoxib ๒๐๐ mg capsule,hard,๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๘๑๗๑๒).pdf
 
สอบราคา 27 มิ.ย. 2560
-
21 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในทางเดินหายใจ 33 ชนิด จำนวน 320 เทสต์

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :26 มิ.ย. 2560 -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผลการสอบราคา.pdf
 
สอบราคา 26 มิ.ย. 2560
-
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๗๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๖๔๖๑๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :23 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๗๕ mg capsule hard (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๖๔๖๑๑)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
 
e-Bidding 23 มิ.ย. 2560
-
30 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักโรคไม่ติดต่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum2017)

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :20 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศNCDFurum2017.pdf
 
e-Bidding 20 มิ.ย. 2560
-
3 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานจ้างทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศราคากลางจ้างทาสีภายนอกอาคาร.pdf
 
ตกลงราคา 19 มิ.ย. 2560
-
22 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณากำหนดราคากลางฯ ของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญฃวนฯ เข้าร่วมพิจารณากำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ.pdf
 
สอบราคา 19 มิ.ย. 2560
-
22 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูลจำนวน 1 ระบบ รวม 6 รายการ ประจำปี 2560

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :19 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  รวมประกาศ.pdf
 
สอบราคา 19 มิ.ย. 2560
-
30 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (2,073 รายการ) 1/208 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 192.168.100.252
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com