หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือสำหรับการตรวจทางการเเพทย์หรือไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม No.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :23 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศสถาบันบำราศนราดูร.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2561
-
23 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงนิทรรศการงานป้องกันควบคุมโรคในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :23 เม.ย. 2561 - 2 พ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน 100 ปี.pdf
 
e-Bidding 23 เม.ย. 2561
-
2 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 เม.ย. 2561 - 2 พ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอม.pdf
 
e-Bidding 20 เม.ย. 2561
-
2 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :20 เม.ย. 2561 - 20 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF23042561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2561
-
20 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :20 เม.ย. 2561 - 20 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF23042561_0003.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2561
-
20 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :20 เม.ย. 2561 - 20 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF23042561_0002.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2561
-
20 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอก อาคารพักพยาบาล จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศทาสี -1.pdf
 
e-Bidding 19 เม.ย. 2561
-
30 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF19042561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2561
-
19 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อยาต้านไวรัส (Peramivir)ชนิดฉีค ขนาด 800 มิลลิกรัมต่อ 20 มิลลิเมตร จำนวน 150 ไวแอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  beid_cancel_190461.pdf
 
e-Bidding 19 เม.ย. 2561
-
19 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF20042561_0003.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2561
-
19 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (2,848 รายการ) 1/285 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.198.78.121
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com