หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
สอบราคาซื้อยา Ertapenem 1 g powder for concentrate for solution for infusion

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ก.พ. 2560 - 6 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศสอบราคาซื้อยา Ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion.pdf
 
สอบราคา 22 ก.พ. 2560
-
6 มี.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อยา Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ก.พ. 2560 - 14 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศสอบราคาซื้อยา Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg.pdf
 
สอบราคา 22 ก.พ. 2560
-
14 มี.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 22 ก.พ. 2560
-
22 ก.พ. 2560
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องทำรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้ป่วยเบาหวาน

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ก.พ. 2560 - 9 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 22 ก.พ. 2560
-
9 มี.ค. 2560
ประกาศสอบราคาซื้อ MTBDRplus V2.0 จำนวน 11 กล่อง

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ก.พ. 2560 - 6 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  LPA.pdf
 
สอบราคา 21 ก.พ. 2560
-
6 มี.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ เอ็นเอสวัน แอนติเจน (NS1Ag) จำนวน 2,500 เทสต์

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ก.พ. 2560 - 2 ก.พ. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศสอบราคา.pdf
 
สอบราคา 20 ก.พ. 2560
-
2 มี.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Efavirenz 600 mg. + Emtricitabine 200 mg. + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg.film-coated tablet,1 tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๖๕๐๘๐)

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ก.พ. 2560 - 20 ก.พ. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Efavirenz 600 + Emtricitabine 200 + Tenofovir disoproxil fumarate 300.pdf
 
e-Bidding 20 ก.พ. 2560
-
27 ก.พ. 2560
ดาวน์โหลด
สอบราคาซื้อสารเคมี

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ก.พ. 2560 - 2 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 20 ก.พ. 2560
-
2 มี.ค. 2560
ประกาศฯ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณาทบทวนกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย 1 รายการ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ก.พ. 2560 - 20 ก.พ. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  เชิญประชุมเข้าร่วมพิจารณาทบทวนกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ Del 25%.pdf
 
สอบราคา 20 ก.พ. 2560
-
20 ก.พ. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อระบบการถ่ายภาพทางรังสีแบบดิจิตอล (Digital Radiography System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผลการประกวดราคา.pdf
 
e-Bidding 17 ก.พ. 2560
-
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (1,933 รายการ) 1/194 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 50.16.117.44
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com