หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.พ. 2561 - 19 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2561
-
19 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF16022561_0005.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2561
-
16 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะหข้อมูล (SAS Analytics Pro) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.พ. 2561 - 20 มี.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  Untitled_20180216_162237.PDF
 
e-Bidding 16 ก.พ. 2561
-
20 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี (HIV drsistance)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF16022561_0008.pdf
 
e-Bidding 16 ก.พ. 2561
-
27 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF16022561_0007.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2561
-
16 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอรืสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 089.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2561
-
16 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF19022561_0006.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2561
-
16 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  201802191050-1.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2561
-
16 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2561
-
15 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF16022561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2561
-
15 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (2,669 รายการ) 1/267 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.160.153.233
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com