หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกวดราคาซื้อยา Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe , ๑ ml , prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :26 เม.ย. 2560 - 3 พ.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Denosumab 60 mg solution for injection in pre-filled syringe.pdf
 
e-Bidding 26 เม.ย. 2560
-
3 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2560

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :26 เม.ย. 2560 - 26 เม.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 26 เม.ย. 2560
-
26 เม.ย. 2560
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :9 พ.ค. 2560 - 9 พ.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศจัดกิจกรรม กรม.pdf
 
e-Bidding 26 เม.ย. 2560
-
3 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด
จัดซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 14 รายการ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :25 เม.ย. 2560 -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศสอบราคน้ำยาและอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 14 รายการ.pdf
 
สอบราคา 25 เม.ย. 2560
-
30 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 เม.ย. 2560 - 4 พ.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศ+เอกสารสอบราคา (24 เม.ย.60).pdf
 
สอบราคา 24 เม.ย. 2560
-
4 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :21 เม.ย. 2560 - 4 พ.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ.pdf
 
สอบราคา 21 เม.ย. 2560
-
4 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดปรับด้วยไฟฟ้า 3 ตอน จำนวน 18 เตียง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :21 เม.ย. 2560 - 21 เม.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
สอบราคา 21 เม.ย. 2560
-
21 เม.ย. 2560
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :19 เม.ย. 2560 - 26 เม.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกวดราคาซื้อยา Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑).pdf
 
e-Bidding 19 เม.ย. 2560
-
26 เม.ย. 2560
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Raltegravir 400 mg film-coated tablet, 1 tablet (51999999-647118)

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :18 เม.ย. 2560 - 25 เม.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Raltegravir 400 mg film-coated tablet, 1 tablet (51999999-647118).pdf
 
e-Bidding 18 เม.ย. 2560
-
25 เม.ย. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 720 เทสต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :12 เม.ย. 2560 - 24 เม.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคา.pdf
 
e-Bidding 12 เม.ย. 2560
-
24 เม.ย. 2560
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (2,011 รายการ) 1/202 หน้า 
 




 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.146.5.16
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com