ให้คะแนนความพึงพอใจ

•  พึงพอใจมาก
•  พึงพอใจ
•  ต้องปรับปรุง

 


LoginName:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
  จัดการข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
# ประเภทเอกสาร วิธีซื้อ/จ้าง  
1. ประกาศร่าง TOR

ปีงบประมาณ : 43
ระยะเวลารับเอกสาร : 26 ก.ค. 2557 - 26 ก.ค. 2557
»
#15273 
2. การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช.

ปีงบประมาณ : 44
ระยะเวลารับเอกสาร : 26 ก.ค. 2557 - 26 ก.ค. 2557
»
#15272 
3. ประกาศร่าง TOR

ปีงบประมาณ : 43
ระยะเวลารับเอกสาร : 26 ก.ค. 2557 - 26 ก.ค. 2557
»
#15271 
4. การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช.

ปีงบประมาณ : 44
ระยะเวลารับเอกสาร : 25 ก.ค. 2557 - 25 ก.ค. 2557
»
#15270 
5. ำพำพไพไำพไำพๆำพไำพไำ

ปีงบประมาณ : 43
ระยะเวลารับเอกสาร : 25 ก.ค. 2557 - 25 ก.ค. 2557
»
#15268 
6. การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช.

ปีงบประมาณ : 44
ระยะเวลารับเอกสาร : 25 ก.ค. 2557 - 25 ก.ค. 2557
»
#15267 
7. การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช.

ปีงบประมาณ : 44
ระยะเวลารับเอกสาร : 25 ก.ค. 2557 - 25 ก.ค. 2557
»
#15266 
8. http://dpc10.ddc.moph.go.th/

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
»
#15265 
9. http://dpc10.ddc.moph.go.th/

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
»
#15264 
10. http://dpc10.ddc.moph.go.th/

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
»
#15263 
11. http://dpc10.ddc.moph.go.th/

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
»
#55 
12. ประกาศร่าง TOR

ปีงบประมาณ : 43
ระยะเวลารับเอกสาร : 23 เม.ย. 2557 - 23 เม.ย. 2557
»
#48 
13. http://www.thaileprosy.org/

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
»
#23 
14. http://boe-wesr.net/

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
»
#22 
15.

16.

17.

18.

19.

20.

  1  (14 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com