ให้คะแนนความพึงพอใจ

•  พึงพอใจมาก
•  พึงพอใจ
•  ต้องปรับปรุง

 


LoginName:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
  จัดการลิงค์
หน่วยงานที่สร้าง:
จัดการลิงค์

เพิ่มรายการ 
# ข้อความลิงค์ วันที่
1. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 Untitled.png
 
29 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
2. ศูนย์สารสนเทศ
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 it.jpg
 
27 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
3. สคร.10
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 11.bmp
 
3 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
4. สคร.12
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 13.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
5. สคร.11
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 12.png
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
6. สคร.9
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 19.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
7. สคร.7
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 39.png
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
8. สคร.6
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 18.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
9. สคร.5
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 17.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
10. สคร.4
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 16.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
11. สคร.3
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 15.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
12. สคร.1
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 38.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
13. สคร.2
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 14.png
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
14. สำนักงานเลขานุการกรม
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 26.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
15. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 2.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
16. กลุ่มตรวจสอบภายใน
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 1.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
17. ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 10.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
18. สำนักบริหารโครงการกองทุนโลก
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 27.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
19. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 23.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
20. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 22.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
  1  2  (37 รายการ) 1/2 หน้า 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com