ให้คะแนนความพึงพอใจ

•  พึงพอใจมาก
•  พึงพอใจ
•  ต้องปรับปรุง

 


LoginName:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
  จัดการลิงค์
หน่วยงานที่สร้าง:
จัดการลิงค์

เพิ่มรายการ 
# ข้อความลิงค์ วันที่
21. สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 36.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
22. สถาบันบำราศนราดูร
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 20.png
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
23. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 25.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
24. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 29.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
25. สำนักโรคเอดส์
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 34.bmp
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
26. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 31.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
27. กองแผนงาน
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 5.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
28. กองการเจ้าหน้าที่
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 3.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
29. สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 24.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
30. กองคลัง
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 4.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
31. สำนักโรคติดต่อทั่วไป
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 30.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
32. สำนักโรคไม่ติดต่อ
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 33.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
33. สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 32.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
34. สำนักวัณโรค
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 35.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
35. สำนักระบาดวิทยา
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 28.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
36. สถาบันราชประชาสมาสัย
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 21.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
37. ระบบรับเรื่องร้องเรียน
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 7.jpg
 
2 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ 
38.  
39.  
40.  
  1  2  (37 รายการ) 2/2 หน้า 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com